Tjänster

Backan Maskin & Lantbruk har utfört entreprenadarbeten åt såväl företag och kommuner som privatpersoner i över 20 år. Vi har idag 6-10 anställda som professionellt utför arbetet. Vårt geografiska verksamhetsområde innefattar södra Hälsingland.

Vi satsar på att hålla en hög utbildningsnivå och har utbildat oss i bland annat:

 • Arbete på väg
 • Farligt gods
 • Heta arbeten
 • Räddning på väg

Vi utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad. Några exempel på vad vi arbetar med:

 • Husgrunder
 • Dränering
 • Planering
 • VA-arbete
 • Snöröjning
 • Trädgårdsarbete
 • Skogsarbeten
 • Dikesrensning
 • Vägbygge

Exempel på kunder vi utfört arbeten åt är: privatpersoner, Vägverket, NCC, Banverket och Bollnäs kommun.